„Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”

Guccio Gucci